Medlem

För att bli medlem i Cockerklubben betalar man in 270 kr på CSK:s medlemskonto, postgiro: 14 91 71-1. Skriv namn & adress på talongen och ange att det gäller nytt medlemskap. Gör likadant i meddelandefältet om du betalar på Internet. Medlemskapet är rullande, vilket betyder att det gäller ett helt år from det datum man betalar in avgiften. Det innebär att bara resultat som uppnåtts under den tid man är medlem kan räknas.

Som medlem får man Cocker Tidningen 4 ggr per år och är välkommen att delta i alla de aktiviteter som klubben eller lokalavdelningarna anordnar. Medlem i den lokala avdelningen är varje medlem i Rasklubben CSK, som är bosatt inom avdelningens geografiska verksamhetsområde. Medlemskap i CSK berättigar till deltagande i av avdelningen anordnade aktiviteter. En avdelning äger icke rätt att uttaga egen medlemsavgift.

Förtydligande: Man blir alltså medlem i “stora” CSK och därefter tillhör man den avdelning man är bosatt inom. Alla medlemmar i CSK är välkomna att delta i alla aktiviteter som klubben eller lokalavdelningar anordnar, oavsett var de bor, i mån av plats och till samma pris. För att delta på utställning och prov räcker det med att hundens ägare är medlem i CSK. Lokalavdelningen har inte rätt att ändra regler. Undantag: Avdelningens mästerskap gäller endast de medlemmar som är bosatta inom lokalavdelningens område.

Foto: Agnetha Fransén

TIDNINGEN

Klubbens tidning kommer ut fyra gånger om året, med nr 4 som ett extra fylligt nummer. I tidningen kan du läsa om allt som har med rasen att göra, däribland artiklar om pälsvård, allmän hundvård, utställningar, jaktprov, uppfödarintervjuer, debattinlägg osv. I varje nummer har lokalavdelningarna sin egen spalt med olika aktiviteter. Du kan även annonsera om din uppfödning samt presentera dina hundar på ett fördelaktigt sätt. Vi hjälper dig med layout i mån av tid till en smärre kostnad.

Cockertidningen är en medlemstidning. Därför är det viktigt att betona att om det är något man vill läsa om i tidningen eller om man tycker att något fattas, är man som medlem mer än välkommen att bidra med text och bilder om allt som rör livet tillsammans med cockern, eller kontakta redaktören med förslag och tips. Ju fler som engagerar sig och bidrar till tidningen, desto mer levande och mångfacetterad blir den. För att väcka lite inspiration ges här några förslag:

 • Min fantastiska cocker – berätta om din cocker och hur den förgyller din tillvaro.
 • Cockeraktivitet – berätta om en aktivitet som du och din cocker sysselsätter er med.
  Det kan vara allt från fjällvandring och svampsök till jakt och utställning.
 • Resa med cocker – berätta om en rolig, mysig, spännande resa du gjort tillsammans med din cocker.
 • Träna med cocker – berätta om hur och vad du tränar tillsammans med din cocker.
  Dela gärna med dig av tips och tricks som har hjälpt dig och din hund i träningen.
 • Tankar från en cockerägare – berätta om dina tankar kring cockerägandet.
  Bekymmer, funderingar, glädjeämnen, förhoppningar.
 • Frågespalt – fråga om sjukdomar, uppfostringsproblem, träningsproblem, pälsvård etc.
  Styrelsen svarar inom sitt område eller inhämtar expertis.