Styrelsen 2017

 

styrelse_agnetaOrdförande
Agneta Sundquist Olofsson
Nolby 230
442 96 Kode
Telefon: 0704-56 85 06
E-post: ordforande@vastracockerklubben.se

11944896_10153036149866631_1809609722_n

Ledamot – Vice Ordförande
Björn Sohlman
Vindvägen 19
475 41 Hönö
Telefon: 0706 – 31 70 95
E-post: viceordforande@vastracockerklubben.se

 

styrelsebild_christinet

Ledamot – Kassör
Christine Tinder
Bohusgatan 4
411 39 Göteborg
Telefon: 0735-34 45 40
E-post: kassor@vastracockerklubben.se


styrelsebild_jennyhLedamot – Sekreterare
Jenny Hjelström
Bohushöjdsvägen 21
445 34 Bohus
Telefon: 0707-99 59 51
E-post:sekreterare@vastracockerklubben.se
viltspar@vastracockerklubben.se
IMG_1466Ledamot 1
Anette Ribba Blixt
Vårlöksvägen 11
443 70 Gråbo
Telefon: 0705 – 88 86 96
E-post: ledamot1@vastracockerklubben.se
bildkommer

Ledamot 2
Pia Mattsson
Valinge Kåpås 10
432 92 Varberg
Telefon: 0706-63 74 19
E- post: ledamot2@vastracockerklubben.se

trim@vastracockerklubben.se

 

bildkommer
Ledamot 3

Ingrid Svensson          
Valinge By 51                  
432 92  Varberg      
Telefon: 0708-22 53 61
E-post:ledamot3@vastracockerklubben.se
bildkommer
Suppleant
Elisabeth Gunnebo
Hemsjö Dalenvägen 43
441 96  Alingsås
Telefon: 0708-80 65 39
E-post: suppleant1@vastracockerklubben.se
ÖVRIGA BEFATTNINGAR UTANFÖR STYRELSE

Revisorer, 1 år
– Maj Asplund Carlsson
– Christer Wetterling

Revisorsuppleant, 1 år
– Pia Lilliesköld

Valberedning
– Irene Hjeltman, 2 år, (sammankallande), 0707 – 80 30 20, E-post:fam.hjeltman@telia.com
– Angelica Nilsson Mansfield, 1 år, 070-40 40 884, E-post:angelica@westdreams.se

AVDELNINGENS E-POST
info@vastracockerklubben.se